FOOD:

APPETIZER

 • Ginger Salad
 • Edamame
 • Wakame
 • Miso Soup
 • Asari Miso Soup
 • Kinoko Soba
 • Kewpie Potato Salad
 • Harusame
 • Hijiki
 • Kinpira Gobo
 • Grilled Avocado
 • Hiyayakko Tofu
 • Spinach Ohitashi
 • Spinach Gomaae
 • Tskukemono
 • Jumbo Shumai
 • French fries with mentai kewpie mayo
 • Eihire Yaki
 • Beef Tataki
 • Tuna Guac
 • Tuna Mentaiko
 • Ankimo Sunomono
 • Tako and Ebi Sunomono
 • Natto Okra
 • Shishito Peppers

YAKIMONO - Grilled, Pan Seared, Broiled

 • Yaki Curry Tofu
 • Ton Toro
 • Kurobuta Sausages
 • Tara Saikyo Miso
 • Yaki Gyoza
 • Karubi
 • Asari No Sakamushi
 • Chashu Buns
 • Shogayaki
 • Surume Ike Yaki
 • Hamachi Kama
 • Saba Shioyaki
 • Nasu Dengaku

YAKITORI / KUSHIYAKI

 • Chicken Gizzard
 • Chicken Liver
 • Chicken Heart
 • Chicken Thigh
 • Chicken Scallion
 • Skirt Steak
 • Asparagus
 • Shishito Peppers
 • Donko Shiitake Mushroom
 • Cippolini Onion
 • Ginkgo Nuts
 • Pork Belly
 • Bacon Scallop
 • Bacon Asparagus

AGEMONO - Fried

 • Kaki Fry Oysters
 • Agedashi Nasu
 • Agedashi Tofu
 • Age Takoyaki
 • Age Gyoza
 • Karaage Chicken Wings
 • Kushiage Skewers
 • Tonkatsu
 • Torikatsu

SASHIMI

 • Tuna Sashimi
 • Salmon Sashimi
 • Yellowtail Sashimi
 • Sashimi Combo
 • Chirashizushi

MAKI - Sushi Rolls

 • Cucumber Roll
 • Asparagus Roll
 • Avocado Roll
 • Avocado Cucumber Roll
 • California Roll
 • Tuna Roll
 • Salmon Roll
 • Yellowtail Roll
 • Negi Hamachi Roll
 • Salmon Avocado Roll
 • Tuna Avocado Roll
 • Unagi Avocado Roll
 • Salmon Skin Roll
 • Spicy Crunchy Tuna Roll
 • Spicy Crunchy Salmon
 • Dragon Roll
 • Rainbow Roll
 • Guac Roll
 • Spider Roll
 • Royal Roll